Klasy o profilu geodezyjnym cieszą się nowym sprzętem